Meer loon op 1e loonstrookje 2019

19-12-2018 JOURE – Door de kabinets maatregelen is de inkomstenbelasting per 2019 verlaagd. Daar tegenover staat dat de heffingskorting is verhoogt. Al met al levert dat voor de meerderheid van de werknemers een klein voordeel op van 1 tot 2,5 procent. De berekening komt van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ook ouderen en uitkeringsgerechtigden zien hun netto-inkomen in januari iets omhoog gaan. De bijstand en de AOW vallen iets hoger uit door de hogere algemene heffingskorting.

Ook de ouderen zullen het voordeel terug zien op hun loonstrookje. Ouderen met een klein aanvullend pensioen van 10.000 euro zullen maximaal een paar euro’s minder van hun pensioenuitvoerder krijgen. Omdat de AOW hoger uitvalt en de ouderenkorting omhoog gaat, betalen zij per saldo minder belasting bij de belastingaangifte.