Meer inzet nodig om weidevogel te behouden


23-03-2018 JOURE – Veel mensen en partijen zetten zich in voor de weidevogels, maar er is meer nodig. Dat is de conclusie van de jaarlijkse Weidevogelkennisdag vandaag in Joure. Zo’n 150 deskundigen van binnen en buiten de provincie deelden daar de nieuwste inzichten en praktische kennis over weidevogels. Van ruige mest, hoger waterpeil tot veranderingen in beleid en onderwijs.

Gedeputeerde Johannes Kramer en voorzitter Rendert Algra van de BFVW (Bond voor Friese Vogelwachten) trapten de dag af. Zij benadrukten dat er een voorzichtige stabilisatie is van het aantal broedparen in gebieden met weidevogelbeheer. Maar dat het nog niet goed gaat met de weidevogels. Nog te weinig kuikens worden ‘vliegvlug.’

Ruige mest
Onderzoekers Ernst Oosterveld en Jeroen Onrust vertelden over een hoog waterpeil en het gebruik van ruige mest. Dit zorgt voor meer voedsel voor de weidevogel. Ruige mest is voedsel voor wormen, die op hun beurt weer voedsel zijn voor de kievit. Ook legden ze uit hoe boeren een hoog waterpeil in de bedrijfsvoering kunnen toepassen. Onderzoeker Theo Vogelzang gaf aan dat 20 procent natuurgras inpasbaar is in de bedrijfsvoering als ruwvoer, zonder verlies van melkproductie. Dit betekent lagere bedrijfskosten, betere diergezondheid en meer biodiversiteit.

Ook zijn veranderingen in het landbouwbeleid en onderwijs nodig. De omslag naar natuur-inclusieve landbouw en de omschakeling van denken is daarbij erg belangrijk. Ook is er behoefte aan nieuwe verdienmodellen. Bijvoorbeeld door vergroening te koppelen aan een inkomenstoeslag.

Campagne ‘Grutsk op ús Greidefûgels’
De campagne ‘Grutsk op ús Greidefûgels’ is gericht op de bescherming van weidevogels. Nu het broedseizoen is gestart, worden boeren en loonwerkers weer opgeroepen om nesten en kuikens te beschermen tijdens werk op het land. Hiervoor hebben LTO Noord, Kollektivenberied Fryslân, Bond Cummula, Agrarische Jongeren Fryslân, BFVW en de provincie Fryslân de handen ineen geslagen. Ze delen nestkappen. Gedeputeerde Johannes Kramer riep de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) op om mee te doen aan de campagne ‘Grutsk op ús Greidefûgels’.