Meer groenten op de Friese akkers


31-07-2017 JOURE – De teelt van groenten in de open grond neemt steeds meer land- en tuinbouwgrond in beslag. Op 1 april 2017 werd op bijna 7250 duizend hectare groenten geteeld, 13 procent meer dan in 2006. Vergeleken met het jaar 2000 is er zelfs sprake van een groei van 27 procent. Dat blijkt uit recente cijfers van het CBS.

Van alle groentes steeg het areaal komkommerachtigen, zoals courgettes en pompoenen, relatief het hardst. Sinds 2006 is dat areaal met 83 hectare toegenomen naar 97,5. Van de grond die gebruikt wordt voor de teelt van groenten nemen de komkommerachtigen met 1,3 procent echter een beperkt deel in beslag. Ook het areaal rode bieten nam sinds 2006 toe. De rode biet won met een toename van 164 procent duidelijk terrein. Het areaal groeide van 30 hectare in 2006 naar 79.

Vooral doperwt en sperzieboon verliezen terrein
De meeste groenten nemen een beperkt deel van de grond in beslag. Van de groenten met een relatief groot areaal heeft vooral de doperwt terrein ingeleverd. Het areaal doperwten daalde van 441 hectare in 2006 naar 258 hectare dit jaar (-42 procent). Vergeleken met topjaar 2007 (502,5 hectare) is er zelfs sprake van een halvering. 
Behalve de doperwt verliest ook de sperzieboon terrein. De oppervlakte die gebruikt wordt voor de teelt van sperziebonen is sinds 2006 met 38 procent afgenomen naar 202,5 hectare.

Ui meest geteelde groente van ons land
Geen groente wordt in ons land zo vaak geteeld als de ui. In 2017 besloeg het areaal uien bijna 2915 duizend hectare, 40 procent van het totale areaal vollegrondsgroenten. In 2006 was nog 32 procent van de land- en tuinbouwgrond voor groenten gereserveerd voor de ui. Vergeleken met 2006 is het areaal uien met 42 procent toegenomen. Na de ui is de winterpeen de groente met het grootste areaal. De omvang nam sinds 2006 met 9,6 procent toe naar meer dan 541 hectare.