Meer geld naar de jeugdzorg

25-05-2019 JOURE – De Friese gemeenten Heerenveen, Tytsjerksterdiel en Opsterland hebben een petitie opgesteld aan de 2e kamer en vraagt het kabinet voor meer gelden beschikbaar te stellen voor het sociale domein, met name voor de jeugdzorg.

Inmiddels hebben meer dan 120 andere gemeenten de petitie getekend. De verwachting is dat er meer gemeenten de petitie zullen ondertekenen. Inmiddels is er bekend dat er 350 miljoen euro beschikbaar is gesteld vanuit de regering echter zou het 3-voudige nodig zijn.

Gemeenten zijn inmiddels begonnen met het anders inrichten van de jeugdzorg echter ligt het niet in de lijn der verwachtingen dat hiermee de problematiek snel zal zijn opgelost.

Of Gemeente de Fryske Marren de petitie ook heeft ondertekend is niet duidelijk. De gemeente had eerder gelden die bedoeld waren voor het Sociaal Domein aan andere zaken uitgegeven waardoor recht op compensatie of aanvulling is komen te vervallen.