Meer geld en vernieuwingsplicht voor Fryske Akademy

07-11-2019 JOURE – Meer geld voor de Fryske Akademy. Maar ook extra verplichtingen. Met die aanpak wil het College van Gedeputeerde Staten de Akademy helpen om zichzelf te versterken en een nieuwe weg in te slaan.

De Fryske Akademy (FA) zit in zwaar weer. Op korte termijn zijn forse ingrepen nodig. Financieel, kwalitatief en organisatorisch. Ook de structuur van de governance is niet goed. Twee onderzoeken (Gateway, Taskforce) die in opdracht van het provinciebestuur zijn uitgevoerd, tonen dat aan.

De provincie vindt de Akademy van groot belang als wetenschappelijk onderzoeksinstituut voor de Friese taal en cultuur. Gedeputeerde Staten (GS) stellen een pakket maatregelen voor om een beter perspectief te creëren. Provinciale Staten zullen daarover later dit jaar een besluit nemen.

Maatregelen
De maatregelen betreffen een optelsom van extra financiële steun, veranderingen in de organisatie, stappen die de FA moet zetten en de verhouding van de Akademy tot de KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen).

GS trekken 1 miljoen euro extra uit voor de FA. Het gaat om 200.000 euro per jaar in de periode 2020-2024. Dit komt bij de 1,2 miljoen euro die de provincie jaarlijks al geeft. Met de verhoging loopt de provincie straks in de pas met de geldstroom van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor de Akademy.

Reorganisatie
Ook komt 350.000 euro beschikbaar voor een noodzakelijke reorganisatie. GS willen zich bovendien inspannen om te zien of personeel bij de provincie of andere organisaties aan de slag kan.

‘’We willen plussen, maar stellen ook eisen’’, zegt gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder. De FA moet snel een directeur-bestuurder aanstellen. De governance vereist uitbreiding van de Raad van Toezicht. De Akademy moet aan de slag met aanbevelingen van het Taskforce-onderzoek. Ook komt er een verplichting tot samenwerking met andere onderzoeksinstellingen in Fryslân.