Meer dan 1.000 paar handen helpen zwerfvuil opruimen


21-03-2017 JOURE – De grote voorjaarsschoonmaak is weer in volle gang! In de week van 20 tot en met 24 maart doen zo’n 1.100 basisschoolleerlingen van veertien scholen mee aan de Himmelwike. Op zaterdag 25 maart sluiten hier nog eens 100 deelnemers van Plaatselijk Belangen en jeugdvogelwacht hier bij aan. Gewapend met prikstokken, handschoenen en vuilniszakken wordt het zwerfvuil opgeruimd en maken we De Fryske Marren klaar voor het voorjaar.

Wethouder en vuilnisauto langs De Arke in Lemmer
Op donderdag 23 maart brengt wethouder Johannes van der Pal een bezoek aan basisschool De Arke in Lemmer. Hij zal de kinderen vertellen over afval en afvalinzameling. Ook kunnen de deelnemende kinderen een kijkje nemen in de cabine van een vuilnisauto van de gemeente. Na deze activiteiten gaan de kinderen met zijn allen op pad om zwerfafval op te ruimen in de omgeving van hun school.

Gerecyclede knikkertegel als aandenken
Alle deelnemende scholen krijgen een knikkertegel van gerecycled plastic als beloning: een blijvende herinnering aan het belang van afvalscheiding en de mooie mogelijkheden van hergebruik. Alle kinderen die deelnemen aan de Himmelwike krijgen een appel als dank voor hun hulp. Scholen kunnen gebruik maken van het lespakket Zwerfafval Mooi Niet! van Nederland Schoon of het lespakket Awareness Afval door de Friese Milieufederatie. De prikstokken, vuilniszakken en handschoenen worden door de gemeente beschikbaar gesteld. De Himmelwike in gemeente De Fryske Marren wordt mede ondersteund door informatiecentrum Mar en Klif te Oudemirdum.