Meer biodiversiteit in Fryslân én Europa


02-04-2018 JOURE – Hoe belangrijk biodiversiteit is laat ‘Celebrating Diversity’ ons zien. Een programma binnen Culturele Hoofdstad 2018. Zo verbinden we cultuur en natuur. En stoppen we het verlies van biodiversiteit. De provincie Fryslân stimuleert Natuur Inclusieve Landbouw. Biodiversiteit is daarbij belangrijk. De provincie stelt € 50.000 beschikbaar als cofinanciering en gaat samenwerken met zeven Europese partners.

De provincie Fryslân is daarbij Lead partner binnen het Interreg project ‘Celebrating Diversity Governance’. En heeft hiervoor een Europese subsidieaanvraag ingediend bij het Interreg Europe programma. Deze Eu-aanvraag is goedgekeurd. Uitvoering van het project zorgt ervoor dat het belang van een rijker bodemleven, met een robuustere natuur en een toename van verscheidenheid aan soorten, meer onder de aandacht komt en beleidsmatig beter wordt verankerd. Doel is om de provincie betere handvaten te geven voor behoud en verbetering van (bodem)biodiversiteit.

Natuur Inclusieve Landbouw
De provincie Fryslân stimuleert een Natuur Inclusieve Landbouw. Biodiversiteit is daarbij erg belangrijk. Hoe meer verschillende planten, kruiden en bloemen er in een weiland staan, hoe meer dieren er zijn zoals bijen en insecten. Dit is goed voor de bodem en voor weidevogels als de grutto. Zij kunnen niet leven zonder insecten en wormen. De provincie werkt daarbij onder andere samen met de ‘Stichting Living Lab’ en ‘Kening fan ‘e Greide’.

Om biodiversiteit hoger op de politieke agenda te zetten maakt de provincie gebruik van de inzichten van ‘Living Lab’. Zij werken aan een Natuur Inclusieve Landbouw waar het verbinden van economie en natuur centraal staan. Dit moet leiden tot nieuwe verdienmodellen. Daarbij wil de provincie leren van de agrarische gebiedscollectieven in Fryslân en de zeven partnerregio’s in andere Europese landen.

Culturele Hoofdstad 2018
Er zijn een aantal events waarbij het project Biodiversity Governance een rol speelt. Dit zijn: ‘Kening fan ’e Greide’, ‘Silence of the Bees’, ‘Connecting Flowers’, ‘Meadow Animal’ en ‘Birds & Brass’.