Meer aanplant van bossen door Natuurmonumenten

03-07-2019 JOURE – Natuurmonumenten gaat zich inzetten voor de aanplant van meer bossen in ons land. Tegelijkertijd gaat de vereniging zelf minder bomen kappen. Dat is de uitkomst van de dialoog die Natuurmonumenten de afgelopen maanden heeft gevoerd met haar achterban.

Begin dit jaar ontstond er veel ophef over het kappen van bomen, onder meer door natuurorganisaties. Vanwege de klimaatcrisis is het onverantwoord om bomen te kappen, vonden critici. Natuurmonumenten besloot daarop om te rade te gaan bij haar leden. Intussen werden alle kapwerkzaamheden stilgelegd.

Veel steun
In mei en juni gingen boswachters tijdens excursies in drie bosgebieden met leden in gesprek. Daarnaast vulden bijna 10.000 mensen een online enquête in. Tal van leden en andere natuurliefhebbers lieten verder via de telefoon, mails en posts op social media weten hoe zij over het kappen van bomen dachten. Uit al die inbreng komt duidelijk naar voren dat er grote steun is voor de bescherming van bedreigde planten en dieren in bossen en in open landschappen zoals heide, duinen en stuifzanden. Ook als daarvoor bomen moeten wijken.

Minder kappen
Dat neemt niet weg dat er veel zorgen zijn over het verdwijnen van bomen en bossen. Daarom gaan de boswachters minder bos kappen. Om productiebossen natuurlijker en rijker aan planten en dieren te maken gaan ze kleinere stukken kappen (maximaal 0,5 hectare in plaats van 2 hectare). En bij het weer open maken van dichtgegroeide heidevelden en duinen, wil Natuurmonumenten dat er voor iedere gekapte boom elders een nieuwe wordt geplant. Ook gaan de boswachters laanbomen in bossen niet meer vervangen als ze aan het einde van hun leven zijn.

Meer bos
In grote meerderheid (91%) vinden de leden ook dat er meer bossen in ons land moeten komen. Natuurmonumenten onderzoekt de mogelijkheden om met steun van het bedrijfsleven buiten bestaande natuurgebieden bos aan te planten. Daarnaast roept de vereniging de overheid op om ervoor te zorgen dat er meer bossen komen.

Verkoop hout
Dat een groot deel van het hout dat vrijkomt bij kapwerkzaamheden in het bos achterblijft, krijgt ook veel steun. Om het klimaat het beste te dienen is het verbranden van hout geen goede oplossing. Daarom stopt Natuurmonumenten met de verkoop van haardhout. En voor het hout dat naar biomassacentrales gaat, zoekt de natuurorganisatie alternatieven die de CO2 zo lang mogelijk vastleggen.

Dezelfde passie
Met deze aanpassingen wil Natuurmonumenten recht doen aan de stem van haar leden, zegt directeur Marc van den Tweel. “Hoeveel meningen er ook zijn, uiteindelijk delen we dezelfde passie: het koesteren, beschermen en versterken van de Nederlandse natuur in al haar verscheidenheid.”