Medias staat stil bij 25-jarige samenwerking met De Fryske Marren

17-01-2020 JOURE – Dit jaar viert het Roemeense Medias het 25-jarige jubileum in het onderhouden van de warme contacten van de gemeente De Fyske Marren. Joure is een stad in de Nederlandse provincie Friesland en het administratieve centrum van De Fryske Marren, een naam die ze nu draagt, aldus het bericht op website van Medias.

De samenwerking van de twee steden begon in de jaren ’90 toen een aantal burgers van het land van de tulpen, hulp gaf aan studenten van de School. Na een persoonlijke ontmoeting werd er voorgesteld om een samenwerking op te zetten. Er werd speciaal het Mediensis Civitas Association opgericht. Het was de tweede stad die waar nauwe banden mee worden onderhouden.

De Burgemeesters van de steden ondertekend op 18 december 1995 een protocol, waarmee de twee lokale besturen overeen kwamen om samen te werken. De samenwerking vindt plaats op het gebiedt van economie, cultuur, milieu, onderwijs en gezondheidszorg.

De opzet van de samenwerking is het uitwisseling van ervaringen binnen de organisatie van gezamenlijke activiteiten ten aanzien van de Kamers van Koophandel, handel, organisatie van beurzen en tentoonstellingen. Maar ook het milieu is een belangrijk onderdeel binnen de samenwerking.

In het onderwijs, wetenschap en cultuur vonden uitwisselingen plaats met studenten, docenten, sportteams, theatergroepen, musea, organisaties, stichtingen. Ook werd er ingezet op de sociale en gezondheidszorg en werden er gegevens uitgewisseld ten aanzien van re-integratie.

Eén van de succesvolle projecten met Joure, is het concept van de “front-back-office” in 2003-2004. Het project had als doel de dienstverlening aan de burgers, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de media te verbeteren. Een ander project welke van groot belangs is geweest, is dat Medias met financiële ondersteuning vanuit Nederland steun kreeg voor het project “selectieve inzameling en de verwerking van vast afval in Medias”.

Zo zijn er dankzij de hulp nu twee auto’s die huishoudelijk afval middels containers inzamelen. Met hulp vanuit De Fryske Marren kon er €35.000,- worden besteed voor nieuwe auto sanitaire voorzieningen.

Ook werd er humanitaire hulp gebracht in Medias, er kwam geld voor een medische en sociale bijstand. Er vonden werkbezoeken van diverse vertegenwoordigers van verschillende bedrijven plaats in Joure vanuit Medias. Bilaterale samenwerkingsverbanden en partnerschappen werden gestart. Medias hoopt dan ook op een continuering van de positieve samenwerking.