Massale vis sterfte bij Swettepoel


08-09-2017 BROEK – Op dit moment wordt er druk onderzoek gedaan naar het water van de Swettepoel bij Broek. Ook zijn er emmers vol met vissen meegenomen voor het onderzoek naar het water. Inmiddels zou er bijna 450 kilo vis dood zijn aangetroffen. De reden van de sterfte is op dit moment niet duidelijk. Op diverse sociale media wordt er druk gespeculeerd over de oorzaak.

Zou zou er te weinig zuurstof in het water kunnen zitten. Een andere oorzaak die wordt genoemd is dat het gevolgen zijn van de baggerwerkzaamheden eerder dit jaar. Onderzoek zal echter moeten uitwijzen wat nu de ware reden is. Inmiddels zijn er borden geplaatst dat er niet gevist mag worden.