Marktsituatie drukten bedrijfsresultaat van Vreugdenhil Dairy Foods

08-06-2019 SCHARSTERBRUG – Vreugdenhil Dairy Foods heeft in 2018 afgesloten met een omzet van 730 miljoen euro. Dat is 6,8% minder dan in 2017. De winst voor belastingen daalde met 20% naar 13,5 miljoen euro.

De onderneming kende in 2018 een vooral lastig eerste halfjaar. Daarna trad enig herstel op. Dit hing samen met ontwikkelingen op de markt voor melkpoeder. De onderneming probeert toegang te krijgen tot nieuwe markten in een hoger segment. De marktomstandigheden zijn momenteel beduidend beter dan vorig jaar. Over de verwachte resultaten in 2019 wil de onderneming echter nog geen uitspraken doen.

Vreugdenhil Dairy Foods verwerkt op jaarbasis 1,3 miljard via vestigingen in Barneveld, Voorthuizen, Scharsterbrug, Gorinchem en Madrid. Het bedrijf is gespecialiseerd in de productie van hoogwaardige melkpoeders. In 2018 werd voor 12 miljoen euro geïnvesteerd. De productie van melkpoeders als ingrediënt voor kindervoeding werd verder uitgebreid en daarnaast werden 2 productielijnen in Gorinchem geoptimaliseerd. Hierdoor verbeterde de kwaliteit van levering en werd het bedrijf wendbaarder.

De melkprijs die melkveehouders in 2018 ontvingen bedroeg gemiddeld 36,40 euro per 100 kilogram melk bij een leverantie van 1,1 miljoen kilogram melk met 4,41% vet, 3,47% eiwit, inclusief toeslagen en premies.