Mantelzorg café in de Fryske Marren


17-01-2018 JOURE – Het Mantelzorg Café is een plek voor ontmoeting, gezelligheid en het uitwisselen van ervaringen. Er is ruimte voor het stellen van vragen en er is informatie over zaken die voor mantelzorgers van belang zijn. Het Mantelzorg Café wordt mogelijk gemaakt door de samenwerking tussen : Patyna, Buurtzorg Skarsterlân, Hof en Hiem, Zorggroep Sint Maarten (Sint Theresia) en Punt Twa ( MIks welzijn).

Op  25 januari 2018  bent u van harte welkom bij Grand Café van de Flecke, Midstraat 10, 8501 AP Joure. Het thema van deze avond zal zijn “ Rijgeschiktheid “.  Mevr. Lia Schutte van Stichting Bevordering Verkeerseducatie (SBV)  komt ons hierover informeren.  Er is volop gelegenheid voor het stellen van vragen. Als bestuurder ben je verantwoordelijk voor je eigen veiligheid. En ook voor die van anderen. Om te mogen autorijden moet je daarom volgens de wet “rijgeschikt” zijn. Maar hoe zit het wanneer je bijvoorbeeld gezondheidsproblemen hebt of een beperking ? Of wanneer je medicijnen gebruikt ?

Het programma van deze avond start om  20.00 uur en duurt tot 21.30 uur. Na afloop is er nog gelegenheid om na te praten.  De toegang is gratis, evenals de koffie en de thee. Andere drankjes zijn voor eigen rekening. U kunt zich opgeven bij Punt Twa (Miks Welzijn ), telefonisch via 0513-414593 of per mail: telefoon@miks-welzijn.nl. U kunt ook komen zonder opgave, maar om te kunnen weten op hoeveel personen er moet worden gerekend , geeft de organisatie er de voorkeur aan dat u zich opgeeft.

Als iemand bij u thuis een oogje in het zeil moet houden, kunt u dat melden bij uw opgave, in dat geval kunnen we de ervaren vrijwilligers van Stand-by inschakelen voor vervangende mantelzorg. Mocht u vervoer nodig hebben ,neem dan minimaal één dag van te voren, contact op met de Stichting Vervoersdienst Skarsterlân, tel. 0513-418520, bereikbaar tussen 09.00 tot 10.30 uur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Francien Bekius, Mantelzorgondersteuning Punt Twa, bereikbaar van maandag t/m donderdag . Tel. 0513-414593.