Maatregelen Wetterskip in verband met storm Eunice (Update)

18-02-2022 JOURE – Vandaag raast storm Eunice over ons land. Het Wetterskip heeft daarom aanvullende preventieve maatregelen genomen. De keermuur bij Harlingen is gesloten. Ook heeft het Wetterskip de zeegemalen afgesloten, evenals de uitwateringsduikers op de eilanden. Op deze manier komt er geen zeewater landinwaarts. De sluizen bij Goingarijp en Broek zijn gesloten om lokale hoge waterstanden door opwaaiing tegen te gaan. Het Hooglandgemaal in Stavoren draait om water uit de Friese boezem af te voeren naar het IJsselmeer.

Vanavond worden hoge waterstanden verwacht door de combinatie van westerstorm en het tij. Rijkswaterstaat verwacht bij Harlingen vrijdagavond om circa 23.00 uur een waterstand van 3,30 meter boven NAP. Op de eilanden Ameland en Schiermonnikoog en bij Lauwersoog wordt morgenavond een gemiddelde waterstand van 2,70 meter boven NAP verwacht en op Terschelling een waterstand van circa 2,35 meter boven NAP. Pas als de waterstand boven drie meter of hoger komt, stelt het Wetterskip de dijkwacht in.

Waterstanden boezem
De komende dagen wordt er minder neerslag dan eerder deze week voorspeld verwacht. Ook zijn de mogelijkheden om water vanuit de Friese boezem (stelsel van meren en vaarten) af te voeren gunstiger. De huidige gemiddelde waterstand op de boezem ligt rond het streefpeil (52 centimeter beneden NAP).

Friesland krijgt nog te maken met een nat weekend en morgen de echte westerstorm. Door opstuwing van het boezemwater ontstaat er een verschil in waterstand van meer dan een meter tussen Stavoren en het Lauwersmeer. Hierdoor komen lokale waterstanden in het oostelijk deel van ons werkgebied op ongeveer 50 centimeter boven het streefpeil. In de buurt van Stavoren veroorzaakt de wind in combinatie met bemaling lokale waterstanden van ruim 80 centimeter beneden het streefpeil. Na dinsdag zijn de weersomstandigheden naar verwachting weer normaal.

Dijkwacht
Vanavond vanaf 21.30 uur stelt het Wetterskip de dijkwacht in op het traject tussen Zurich en Zwarte Haan. Op dit traject worden waterstanden van 3.40 + N.A.P. verwacht. De dijkwachten inspecteren bij verwachte waterstanden boven 3.00 meter + N.A.P. de dijk op beschadigingen van de bekleding die de dijk kunnen verzwakken. De beschadigingen kunnen ontstaan door golfslag of door goederen die vanuit zee met kracht tegen de dijk spoelen. De dijkwacht duurt naar verwachting tot ongeveer middernacht.

Op de overige dijktrajecten en de keringen op Ameland, Schiermonnikoog en Terschelling blijft de waterstand naar verwachting onder de 3.00 meter. Medewerkers zijn daar paraat maar vooralsnog wordt er geen dijkwacht ingesteld. Het Wetterskip baseert haar inzet op de laatste voorspellingen van de waterstanden langs de kust door het Water Management Centrum in Lelystad. Mochten de voorspellingen in de loop van de dag veranderen dan passen zijn hun inzet daarop aan.

Oorzaak van de verwachte hoge waterstanden is storm Eunice in combinatie met hoogtij. Er worden vanmiddag en vanavond windstoten tot 130 km. per uur verwacht.