Maatregelen van banken vanwege coronacrisis

28-03-2020 JOURE – De corona-uitbraak raakt vrijwel alle ondernemers en ondernemingen in Nederland. Vanuit de banken zijn op hoofdlijnen 2 extra voorzieningen getroffen. Banken zetten tijdelijk de verplichting tot aflossing stop en daarnaast bieden ze Borgstellingskrediet voor het MKB.

Alle Nederlandse grootbanken hebben afgesproken om aflossingsverplichtingen versoepeld op te schorten voor een periode van 6 maanden. De werkwijze verschilt per bank. ABN-AMRO heeft standaard de aflossingsverplichtingen en rentebetalingen opgeschort. Bij de Rabobank moten bedrijven een verzoek tot uitstel van aflossingen in dienen. Dat kan online. Bij ING bank loopt de aanvraag tot het opschorten van aflossingen ook via de eigen online portal. Ook andere financieringsinstellingen, zoals crowdfunding, bieden de mogelijkheid tot het opschorten van aflossingen.

Het borgstellingskrediet voor MKB is niet iets wat een ondernemer zelf aanvraagt bij de bank, maar een overheidsvangnet voor de bank. Deze regeling bestond al, maar is uitgebreid met een coronavariant. Het is een verruiming op de bestaande regelingen. De belangrijkste uitgangspunten voor de regeling zijn:

 • Het borgstellingskrediet voor MKB is voor bedrijven tot 250 medewerkers met een balanstotaal van minder 34 miljoen euro en een jaaromzet kleiner dan 50 miljoen. Grotere ondernemingen kunnen een beroep doen op de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering.
 • De bank bepaalt het continuïteitsperspectief van de onderneming.
 • 75% van een overbruggingskrediet kan met borgstelling worden gefinancierd. De overheid staat borg voor 90% van het borgstellingsdeel van de financiering.
 • De verhouding Bank : Staat is 1 : 3. Het maximaal bankdeel is 500.000 euro en het borgstellingsdeel van de staat 1,5 miljoen euro.
 • De maximale looptijd van het krediet is 2 jaar.
 • De eenmalige provisie ligt tussen 3,9% en 5,85%.
 • De manier van aflossen is de keuze van de bank. De opties zijn:
  • lineair met eventueel een aflossingsvrije periode;
  • ineens, aan het einde van de looptijd.