Maandelijks ‘katern’ De Fryske Marren onder vuur


10-11-2017 JOURE – Tijdens de raadsvergadering van afgelopen woensdag werd burgemeester Veenstra stevig aan de tand gevoeld rondom het nieuwe maandkatern GrootDeFryskeMarren. Het blijkt dat de beloofde huis-aan-huis verspreiding niet waar gemaakt kan worden. Dit omdat de uitgever gebruik maakt van FRL verspreidingen.

De raadsleden van FNP, GroenLinks, D66, PVDA, Christen Unie en de VVD hadden openlijk kritiek op de wijze waarop de gemeentelijke informatie is verschenen. Volgens de raadsleden was er duidelijk gemaakt dat er NIET een nieuwe krant zou mogen verschijnen maar dat de afspraak was gemaakt om alleen een katern hiervoor te gebruiken.

In een reactie van portefeuillehouder burgemeester Veenstra liet hij weten dat hij gebruik heeft gemaakt van het budget wat beschikbaar was gesteld door de raad. Los dat dhr. Veenstra voorbij gaat aan het feit dat het budget hiervoor pas in 2018 beschikbaar zou zijn, geeft hij aan niet garanties te kunnen bieden ten aanzien van het huis-aan-huis beleid. Daarnaast wijd hij de ontstane commotie rondom de uitgave aan een 'interpretatie' verschil. Het enige wat burgemeester Veenstra betreurt is dat de krant ingevouwen werd verspreid in de Jouster Courant.

Wij willen graag duidelijk maken dat de uitgever van de krant (voor zover bij ons bekend) geen aandeel heeft in de ontstane discussie. Wel kunnen wij melden dat er nader onderzoek word gedaan door verschillende partijen rondom de katern. Wij houden u dan ook op de hoogte.