Lyts Luchtenfjild 2018 bouwrijp voor woningbouw


12-11-2017 JOURE – Op 23 april 2014 heeft de raad besloten om de locatie Lytsluchtenveld een bedrag van €402.374,00 beschikbaar te stellen voor de invulling voor ongeveer 14 nieuw te bouwen woningen. Met de voorbereidingen van de bouw kan nu definitief gestart worden. De 14 kavels bestaan uit een mix van 2 onder 1 kap woningen en vrijstaande woningen. Afhankelijk van de vraag kan deze mix in bepaalde gevallen worden aangepast, hiermee zal in het bestemmingsplan rekening worden gehouden.

Het speelveld blijft, zoals door de raad aangegeven, bij dit ontwerp intact. Het krediet van €402.374,00 wordt gedekt door de inkomsten uit de grondexploitatie. De grondexploitatie loopt tot 2020. Gezien de huidige markt en de gunstige ligging nabij het centrum verwachten de gemeente dat de kavels binnen deze periode verkocht worden. Halverwege 2018 zal het project bouwrijp zijn en kunnen de kavels uitgegeven worden. Als het college instemt met het voorlopig schets ontwerp zal verder worden gewerkt aan een definitief ontwerp waarvoor een wijzigingsplan zal worden gemaakt.