LTO verrast verdubbeling afroming bij overdracht fosfaatrechten

27-05-2019 JOURE – Het is ingrijpend en onverwachts dat Minister Schouten voorstelt de afroming bij de overdracht van fosfaatrechten te verdubbelen naar 20%. Tegelijkertijd is een generieke korting onacceptabel. Dat wordt hiermee voorkomen. We realiseren ons dat het instrumentarium dat de minister tot haar beschikking heeft beperkt is.” Dat zegt Wil Meulenbroeks, voorzitter vakgroep Melkveehouderij LTO Nederland in een reactie op de brief over stikstof en fosfaat die minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan de Tweede Kamer gestuurd heeft.

LTO Nederland onderschrijft de positie van Minister Schouten dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen de rechten die zijn uitgegeven aan de melkveehouderij en de rechten die zijn uitgegeven voor het jongvee in de vleesveehouderij dat onder het fosfaatrechtenstelsel valt.

Meulenbroeks: “Het is des te belangrijker dat er snel meer duidelijkheid komt over de mogelijkheden om de Kringloopwijzer te gebruiken bij de bedrijfsspecifieke verantwoording van fosfaatrechten. Minister Schouten besluit op basis van het advies van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) om hier een analyse van te maken. LTO Nederland pleit zelf al langere tijd voor een pilot waar ondernemers echt mee vooruit kunnen. De melkveehouderij moet daar helaas al erg lang op wachten. We zijn er altijd voorstander van om mineralenverliezen te beperken. Ook vanuit klimaat en waterkwaliteit zijn pilots met experimenteerruimte en faciliterend beleid noodzakelijk.”

“Verder laat de prognose voor de stikstofexcretie zien dat we als sector nog wel voor een opgave staan. Afgelopen woensdag hebben we samen met NAJK, NMV, Netwerk Grondig, Nevedi en NZO niet voor niets ons plan gepresenteerd. We zijn blij met de waardering die minister Schouten daarvoor toont.”

De vakgroep Melkveehouderij LTO Nederland gaat de brief die minister Schouten aan de Tweede Kamer stuurde nader bestuderen, net als de onderliggende stukken. Daarna volgt eventueel nog een uitgebreidere reactie.