LTO schaart zich voorzichtig achter de boerenactie op 1 oktober

28-09-2019 JOURE – LTO Nederland liet in eerste instantie weten de zorgen van de actievoerders te delen, maar lijkt inmiddels een ferme voorstander van de boerenprotesten die dinsdag 1 oktober gaan plaatsvinden. Er is alom begrip voor de demonstratie, en het risico van imagoschade is daarmee voor LTO veel kleiner geworden. Bovendien kreeg de actie zoveel steun dat LTO niet kon achterblijven.

De oproep van de Farmers Defence Force was vooral een uiting van frustratie, en de toon was agressief. Een duidelijke boodschap was er niet. Dat veranderde toen het bedrijfsleven en de agrarische vakbonden zich achter de actie schaarden. Zij wilden wel meedoen, maar dan moest de boodschap duidelijker en de toon vriendelijker worden. De actie heeft nu een paar duidelijke doelstellingen als ‘geen gedwongen krimp van de veestapel’ en ‘onafhankelijke metingen van stikstof en CO2’. Dreigementen zijn er niet meer.

Een andere reden is het grote succes van de actie. Bijna 10.000 boeren met meer dan 2000 voertuigen willen naar het Malieveld. Het bedrijfsleven doet mee, de vakbonden doen mee, tienduizend mensen steunen de actie. Het is het grootste boerenprotest in Nederland sinds tijden en wordt breed gedragen in de sector.