LTO pleit voor maatwerk bij mest uitrijden en gras inzaaien

27-08-2020 JOURE – De datums voor het uitrijden van mest op grasland en inzaaien van grasland in een aantal gebieden kunnen mogelijk knelpunten opleveren voor bepaalde ondernemers. LTO Nederland heeft dit een paar weken geleden bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangekaart. Ondanks wat regen in de laatste dagen constateert de vakgroep Melkveehouderij van LTO dat knelpunten niet zijn opgelost. De vakgroep pleit voor maatwerk in de regels voor het mest uitrijden en gras inzaaien.

Daar waar ondernemers door langdurige droogte en hoge temperaturen lang geen mest konden uitrijden, moet een oplossing komen en niet worden vastgehouden aan de datum van 1 september. Datzelfde geldt voor het vernieuwen van grasland. Ook andere landbouworganisaties hebben deze problemen bij het ministerie gemeld.