LTO Noord tegen onteigenen landbouwgrond voor natuur in Friesland

27-03-2020 JOURE – De provincie Friesland wil desnoods grond onteigenen om de doelen voor de aanleg van het Natuurnetwerk Nederland binnen de provincie te realiseren. LTO Noord is daar fel tegen gekant. Wanneer onteigening wordt ingezet zal dat de gebiedsprocessen binnen het plan Natuer Mei de Mienskip erg frustreren, aldus regiobestuurder Tineke de Vries van LTO Noord.

Samen met Friesch Grondbezit, Kollektievenberied Fryslân en Feriening Biologyske Boeren Fryslân in de Provinciale Commissie Landelijk Gebied roept LTO Noord de provincie in een brief op om van het onteigeningsinstrument af te zien. De provincie kan beter kijken naar een andere oplossing, zoals het omzetten van de laatste stukken van het natuurnetwerk naar particulier natuurbeheer. Er wordt op gewezen dat onteigenen voor natuur haaks staat op de decennialang gehanteerde afspraak dat het realiseren van natuurontwikkelingsdoelen plaats moet vinden op basis van vrijwilligheid.

Wanneer de overheid wel overgaat tot onteigening moet het instrument alleen worden ingezet bij de voltooiing van het Natuurnetwerk en niet in andere natuurprojecten als Natuer Mei de Mienskip stellen de landbouwpartijen. Bovendien moet onteigening niet als stok achter de deur worden gebruikt in lopende gebiedsprocessen.