LTO Noord inventariseert klachtenbermbeheer

10-03-2020 JOURE –┬áLTO Noord roept op om klachten over bermonderhoud en probleemonkruiden te melden. Het onderhoud van bermen langs wegen en watergangen van overheden is in de zomerperiode een terugkerende bron van ergernis bij de agrarische sector. In het bijzonder de aanwezigheid van probleemonkruiden zoals ridderzuring, jacobskruiskruid en distels leidt tot overlast en schade bij aanliggende professionele grondgebruikers.

Vorig jaar heeft LTO Noord een overleg gehad met Rijkswaterstaat (RWS) over deze overlast. Rijkswaterstaat maakt een nieuw beleidsplan over onderhoud en beheer langs hun eigendommen. RWS heeft LTO Noord gevraagd om in kaart te brengen wat de hotspots zijn, waar landbouw in directe zin last heeft van de aanwezigheid van deze probleemonkruiden.

Hotspots melden
LTO Noord heeft de afdelingsbestuurders gevraagd om dit te inventariseren. Leden kunnen zich melden bij hun afdeling, maar ook rechtstreeks bij LTO Noord, Regio Noord via nvonk@ltonoord.nl. Noem in uw bericht de locatie (wegnummer en hectometerpaaltje of kruispunt waar de hotspot zich bevindt). Beperk dit tot locaties die direct grenzen aan landbouwgebied. En neem in uw bericht ook het soort onkruid op. 

Op 13 maart sluit de inventarisatie en worden alle reacties gebundeld voor Rijks Water Staat.