LTO Noord in beroep tegen lagere kritische depositiewaarden

11-01-2023 JOURE – De landelijke overheid zorgt er via het Wijzigingsbesluit Habitatrichtlijngebieden voor dat er strengere regels gaan gelden voor een groot aantal Natura-2000 gebieden. Met dit besluit worden in een reeks Natura-2000 gebieden habitattypen toegevoegd die extra bescherming vergen. In een aantal gebieden wordt de kritische depositiewaarde voor stikstofverbindingen lager. LTO Noord gaat in beroep in tegen dit besluit van minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof.

In 20 gebieden in de provincies Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland leidt het Wijzigingsbesluit Habitatrichtlijngebieden er toe dat de kritische depositiewaarde lager wordt en er minder ontwikkelingsmogelijkheden zijn voor bedrijven in de omgeving van deze gebieden. Er is nu door LTO Noord een pro forma beroep ingesteld voor al deze gebieden. Binnen een maand volgt het inhoudelijke beroepsschrift.