LTO Noord en Wetterskip Fryslan organiseren demonstratie muizen bestrijden

27-06-2019 JOURE – LTO Noord organiseert samen met het Wetterskip Fryslan een demonstratie muizen bestrijden. De muizenplaag neemt in Friesland dit jaar weer onrustbarende vormen aan. Dit maakt het nodig om actie te ondernemen en de ontwikkeling van de populatie te stoppen. De meest effectieve manier van muizen bestrijden is het onder water laten lopen van een weiland. Tijdens de demonstratie wordt de ernst van de situatie, maar worden ook de verschillende methoden van bestrijding getoond.

Individuele boeren zijn druk met bestrijding, maar een meer collectieve impuls aan die bestrijding is nodig om de populatie onder controle te houden. Voorafgaand aan de demonstratie zullen Jan van Weperen van Wetterskip Fryslan en Peet Sterkenburgh van LTO Noord het belang van een goede, gezamenlijke bestrijding benadrukken. Samenwerking is ook van belang om de wateronttrekking uit sloten binnen een gebied onderling af te stemmen en peildaling te voorkomen.

Om te laten zien welke mogelijkheden er zijn om effectief te bestrijden organiseren LTO Noord en Wetterskip Fryslan een demonstratie op dinsdag 2 juli tussen 13.00 en 15.00 uur op een perceel van melkveehouderij Schaap langs de N928 onder Woudsend. Voor de navigatie kan het adres van Loonbedrijf Rijpma, Vosseleane 46 in Woudsend worden gebruikt. Het perceel waar de demonstratie plaatsvindt ligt aan de overzijde van de N928. Diverse pomp-slang combinaties zullen het land gaan bevloeien. Hiermee wordt naast de muizenstand ook eventuele droogte bestreden. Ter plaatse zal met ondersteuning van drone-beelden inzichtelijk worden gemaakt wat de impact van de muizen is.