LTO Nederland werkt aan nieuw meerjarig strategisch plan

12-03-2022 JOURE – Leden van de LTO Nederland verwachten van hun organisatie solidariteit tussen boeren en tuinders en belangenbehartiging op elk niveau, van gemeente tot de Europese Unie. Bij intensieve groepsgesprekken en uit de enquête waar ruim 2600 leden een deelnamen bleek dat de belangrijkste reden voor het lidmaatschap is dat alle sectoren en regio’s samen een sterk collectief vormen. LTO gebruikt de uitkomesten voor een nieuw meerjarig strategisch plan dat rond de zomer zal verschijnen. 

LTO Nederland heeft in de tweede helft van 2021 met hulp van onderzoeksbureau Direct Research uitgebreid onderzocht hoe de leden naar de toekomst kijken en wat ze daarbij verwachten van LTO. In de LTO Talks gingen circa 100 leden in 12 groepsgesprekken in discussie over de kansen en bedreigingen voor hun bedrijf en de sector. Ook de belangenbehartiging door LTO en anderen kwam uitgebreid aan bod. De standpunten die in deze gesprekken aan de orde kwamen zijn vervolgens aan alle leden van LTO voorgelegd via een enquête. Daaraan deden 2630 leden uit alle provincies en alle sectoren mee.

Onderlinge verdeeldheid wordt door 16% van de leden van LTO als een van de grootste bedreigingen voor de toekomst van het bedrijf gezien. Voor 46% is ‘samen sterk, met alle sectoren en regio’s’ reden om lid te zijn van de regionale LTO’s en daarmee van LTO Nederland. De regionale en lokale belangenbehartiging is voor 41% reden voor het lidmaatschap, en 36% is lid uit solidariteit voor de gehele land- en tuinbouw. Daarnaast zijn de lobby in Brussel, de beste belangenbehartiging, maar ook gewoonte of traditie en de Nieuwe Oogst redenen voor het lidmaatschap.

Leden verwachten daar ook een actieve rol in van LTO: 80% vindt dat de organisatie moet zorgen voor verbinding tussen boeren en tuinders. In de groepsgesprekken onder leiding van een onderzoeksbureau gaven verschillende leden bovendien aan dat de keten van groot belang is. Dit werd bevestigd in de enquête, waar iets meer dan de helft van de leden aangaf dat samen optrekken met de keten de landbouw verder brengt dan de verbinding met sectorale vakbonden zoeken – tegenover 14% die het daarmee oneens is. LTO doet overigens beide, bijvoorbeeld in de lobby rondom het zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn – waar zowel brancheorganisaties van de ketens als sectorale vakbonden en andere partners samen optrekken.