LTO Nederland start digitale ledenenquête stikstof

09-12-2019 JOURE – LTO Nederland is vrijdag 6 december met een digitale enquête gestart over de belangenbehartiging rondom de stikstofimpasse. De impact en het belang van beleidskeuzes die de overheid tot nu toe heeft gemaakt worden getoetst, en leden worden gevraagd om hun ideeën te geven. De enquête loopt tot en met woensdag 11 december. Alle LTO-leden krijgen een gepersonaliseerde uitnodiging op het emailadres dat bij de ledenadministratie van hun regionale LTO-organisatie bekend is.

LTO Nederland heeft regelmatig contact met zowel minister Schouten als met ambtenaren van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de stikstofimpasse. Dat contact begon al voor de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019. Op 2 september heeft LTO oplossingen bij de commissie Remkes aangedragen. Eind november is samen met het op 7 november opgerichte Landbouw Collectief een stikstofplan aan minister Schouten aangeboden. Sinds het begin van de impasse is er van een aantal door de landbouw aangereikte oplossingen tegemoet gekomen, maar zijn verschillende zorgen ook nog niet geadresseerd.

De inzet van LTO Nederland is om samen met andere organisaties te blijven vechten voor een goede weg uit de stikstofimpasse. LTO staat open voor overleg en samenwerking met iedere partij die bijdraagt aan het beste resultaat voor de leden. Dat gebeurt op verschillende manieren, van gesprekken en onderhandelingen tot acties en juridische stappen. Het behoud van de maatschappelijke waardering voor boeren en tuinders is daarbij belangrijk.