LTO maakt evaluatie na extreme hitte

03-08-2019 JOURE – Het was vorige week extreem warm en dat had ook zijn impact op de landbouw. LTO Nederland zal de komende tijd onder haar leden en bij andere bij de veehouderij betrokken organisaties inventariseren welke concrete maatregelen goed en minder goed werkten, welke problemen men tegenaan liep, en welke lessen er uit de extreme omstandigheden van vorige week kunnen worden getrokken. Dat meldt Jeannette van de Ven, portefeuillehouder Gezonde Dieren van LTO Nederland.

Van de Ven: “We zijn benieuwd naar de nieuwe inzichten. Wat is bijvoorbeeld het verschil in effect en kosten van het natmaken van het dak vergeleken met het plaatsen van vernevelaars? Welke alternatieve voerschema’s zijn mogelijk? Waar zitten eventuele blinde vlekken bij veehouders? Die kennis willen we ophalen en verder verspreiden.”

Hoewel extreme hitte vaker zal voorkomen ziet LTO niets in extra regelgeving. “Veehouders hebben een intrinsiek en economisch belang om hittestress tegen te gaan en calamiteiten te voorkomen. Met extra wetten hou je het weer niet tegen en voeg je niets toe aan de inspanningen van boeren”, aldus Van de Ven. Vorige week is wel duidelijk geworden dat veehouders, net als de rest van Nederland, moeten anticiperen op extreme hitte. De evaluatie zal daar aan bijdragen.