LTO heeft geen vertrouwen in berekeningssystematiek Waterwijzer Landbouw

16-04-2022 JOURE – Recentelijk heeft de stuurgroep Regionale en Landelijke Modelinstrumentaria besloten om de Waterwijzer Landbouw op te nemen in het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium. Concreet betekent dit dat de berekening van de schadetoekenning van droogte- en natschade wordt gebaseerd op een nieuwe systematiek. LTO Nederland heeft zorgen over deze nieuwe berekeningssystematiek.  

Het gaat bij de schadetoekenning bijvoorbeeld om de berekening van droogteschade die ontstaat als gevolg van klimaat en drinkwaterwinningen en natschade die ontstaat door vernattingsprojecten. Het idee is dat de Waterwijzer Landbouw de HELP- en TCGB-tabel die tot op heden worden gebruikt gaat vervangen. Het besluit van de stuurgroep is gebaseerd op het advies van de wetenschappelijke commissie NHI/NWM.

LTO Nederland heeft zich in oktober 2020 uitgesproken tegen ingebruikname van een eerdere versie van tabel van de Waterwijzer Landbouw omdat de uitkomsten van deze tabel volgens een studie van Droogteschade Nederland onverklaarbaar verschillen ten opzichte van de HELP-tabel. Hoewel er in de huidige versie punten verbeterd zijn, zijn de zorgen van LTO Nederland op dit punt niet weggenomen.

Zo is de schade bij droogte op zandgrond in een berekening via de tabel van de Waterwijzer Landbouw nog maar half zoveel als bij gebruik van de HELP-tabel, terwijl de schade bij vernatting twee keer zo hoog is als in een berekening met de huidige methode. Dit blijkt uit een analyse van Advies in Water en De Bakelse Stroom. Ook zou zandgrond minder droogtegevoelig zijn dan klei en veen. Op zandgrond lijken er voor de landbouw nauwelijks droogteproblemen te zijn, gezien de waarden in de nieuwe tabel. Dat valt moeilijk te rijmen met de basisregels van de hydrologie en ook boeren ervaren dat anders.

LTO Nederland vindt de tabel van de Waterwijzer Landbouw in de huidige vorm niet toepasbaar voor de praktijk van landbouwschadeberekeningen zolang er grote, onverklaarbare verschillen zijn met de vertrouwde methodes waarop effectberekeningen voor de landbouw al decennia worden gebaseerd én er geen validatie aan gemeten opbrengsten heeft plaatsgevonden.