LTO: ‘Brieven van kabinet nemen onzekerheid bij boeren niet weg’

18-02-2023 JOURE – In de brieven die minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof die naar de Tweede Kamer heeft gezonden gaat zij in op uitwerking van de piekbelastersaanpak, de voortgang van de legalisatie van PAS-melders en de voortgang van het Nationaal Programma Landelijk Gebied). LTO stelt dat er over veel onderwerpen in de brieven nog te weinig duidelijkheid wordt gegeven. 

Voorzitter Sjaak van der Tal van LTO Nederland vindt wel dat er in de brieven een aantal richtingen is gekozen waar de landbouwsector goed op voort kan bouwen. Waardevol vindt hij dat de minister wil regelen dat de uitkomsten van het mogelijke landbouwakkoord door kunnen werken in de gebiedsgerichte aanpak. Tegelijkertijd wordt de onrust die bij veel boeren en tuinders leeft nog niet weggenomen.

Dat geldt bijvoorbeeld voor de stoppersregeling. De uitwerking daarvan ontbreekt. Ook is onduidelijkheid waar agrariërs aan toe zijn die geen gebruik maken van de vrijwillige regeling. LTO vind het van belang dat wanneer de stoppersregeling in april wordt gepubliceerd, gelijktijdig ook de regelingen worden gepubliceerd voor boeren die willen verplaatsen, innoveren of extensiveren.

Van der Wal geeft aan dat het kabinet verantwoordelijkheid voelt voor het legaliseren van PAS-melders, maar de zaak van deze bedrijven wordt wat LTO betreft nog steeds onvoldoende prioritair verklaard. LTO pleit er bovendien voor om de externe verhandelbaarheid van vergunningen tussen landbouw en industrie te reguleren tot nadat de PAS-melders gelegaliseerd zijn.

In 2030 moet de jaarlijkse stikstofuitstoot met de helft zijn gereduceerd. LTO blijft tegenstander om het doel daarvoor in 2030 te leggen. De uitvoeringscapaciteit bij overheden is toereikend om op deze termijn zorgvuldige gebiedsprocessen te doorlopen. Het zal in praktijk leiden tot onrust bij boeren die verstrekkende besluiten moeten nemen en onrust in de gebieden waar ingrepen overhaast moeten worden doorgevoerd.