Locaties waar carbidschieten is toegestaan


28-12-2017 JOURE – Wettelijk is carbidschieten niet toegestaan, ook niet tijdens oud en nieuw. In onze gemeente is het carbidschieten al jarenlang een traditie. Daarom heeft de burgemeester locaties aangewezen waar het schieten met carbid op 31 december 2017, van 12.00 tot 17.00 uur, wel is toegestaan. Mensen die hun locatie bij ons hebben gemeld en hiervoor toestemming hebben gekregen, krijgen van ons persoonlijk bericht. We gaan ervan uit dat de toegewezen terreinen weer netjes worden achtergelaten.
Locaties carbidschieten 2017

– Broek/Snikzwaag, weiland aan de Leeuwarderweg
– Harich, op het veldje voor hotel Welgelegen
– Haskerhorne, op het voetbalveld
– Lemmer, aan het Verlaet
– Lemmer, nabij Wielewei 2
– Lemmer, op weiland aan de Tramdyk, naast/achter school “de Arke”
– Lemmer, bij sportveld van VV Lemmer bij Fregat 36
– Nijemirdum, maïsland nabij Nij Amerika 3
– Nijemirdum, nabij De Hege Bouwen 3
– Nijemirdum, land nabij Hoitebuorren 25
– Nijemridum, land bij Lycklamawei 16
– Oosterzee, op perceel weiland nabij Buren 52
– Oudehaske, op het feestterrein achter de sportvelden
– Oudehaske, nabij Lange Ekers 13
– Oudemirdum, op de oefenhoek van NOK langs de Fonteinwei
– Ouwsterhaule, op weiland langs de Heerenweg
– Rohel, nabij perceel Kerkweg 7
– Rottum, nabij Sydtakke 5
– Sint Nicolaasga, op het terrein “de Oorsprong” achter de voetbalvelden
– Sondel, weiland bij perceel Beukenswijkstraat 13
– Terherne, op het land aan de Utbuorren
– Wijckel, weiland aan de Lijnbaen t.h.v. nr. 30
– Wijckel, Van der Meer van nummer 13 ook locatie Lijnbaen
– Wijckel, perceel weiland nabij Sânmar 9
– Wijckel, weiland achter Jeen Hornstraweg 16