Liquiditeitspositie van melkveebedrijf afgenomen door lagere melkprijs

03-02-2019 JOURE – De gemiddelde stand op de lopende rekening van een gemiddeld melkveehouderijbedrijf komt aan het eind van 2018 uit op 3.300 euro. Dit is een daling van 5.700 euro ten opzichte van een jaar eerder. Dit is vooral te wijten aan een lagere melkopbrengst van ruim 16.000 euro. Om de verslechtering van de rekening-courant nog deels te compenseren, is er iets minder afgelost en geïnvesteerd, zijn er minder privé-uitgaven gedaan en zijn spaarrekeningen aangesproken. In de winter en het vroege voorjaar van 2019 zal blijken of er een krapte aan ruwvoer op zal treden en in hoeverre dit kosten met zich meebrengt in de vorm van ruw- en krachtvoeraankopen.