Liquiditeitspositie melkveehouders en akkerbouwers in 2017 verbeterd


03-02-2018 JOURE – De liquiditeitspositie van zowel de melkvee als de akkerbouw is in 2017 verbeterd. De gemiddelde stand op de lopende rekening in de melkveehouderij komt eind 2017 uit op bijna 5.000 euro, ruim 24.000 euro hoger dan de stand een jaar eerder. Het eindsaldo op de rekening-courant in de akkerbouw in december 2017 was 18.800 euro; ongeveer 6.000 euro hoger dan een jaar eerder. Dat blijkt uit de liquiditeitsmonitor van Wageningen Economic Research.

De gemiddelde stand op de lopende rekening in de melkveehouderij komt eind 2017 uit op bijna 5.000 euro. Dit is een stijging van ruim 6.000 euro ten opzichte van de stand aan het eind van het derde kwartaal en ruim 24.000 euro hoger dan de stand een jaar eerder. 2017 werd voor de melkveehouderij gekenmerkt door een hoge melkprijs, wat de liquiditeitspositie ten goede kwam.

Ook de rekening-courantpositie op akkerbouwbedrijven is in 2017 beter dan het jaar ervoor. In het vierde kwartaal steeg het saldo met bijna 20.000 euro. De ontvangsten in deze periode bestaan onder andere uit opbrengsten voor gewassen en de betaling van RVO (uitbetaling betalingsrechten vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid). Het eindsaldo op de rekening-courant in december 2017 was 18.800 euro; ongeveer 6.000 euro hoger dan een jaar eerder.