Lintjes van worden alsnog officieel uitgereikt op 3 juli

06-06-2020 JOURE – De onderscheidingen niet op koningsdag konden worden uitgereikt gaan op vrijdag 3 juli alsnog hun lintje officieel overhandigd krijgen. In de Fryske Marren gaat het om:

Lid in de orde van Oranje-Nassau:
Henk Waterlander (68) uit Sint-Nicolaasga
Waterlander was vrijwilliger bij het 4 mei comité in Sint-Nicolaasga en was bestuurder/ponghouder van het Plaatselijk Belang. Tot de dag van vandaag is hij vrijwilliger bij de Bond Friese Vogelwachten en als vrijwilliger en bestuurslid bij de buurtvereniging in Sint-Nicolaasga.

Hielke Veenstra (72) uit Oudehaske
Veenstra was voorzitter van de basisschool in Oudehaske en is vrijwilliger bij de uitvaartverenigingen in Oudehaske en in Heerenveen. Hij is actief als vrijwilliger en bestuurslid bij de kerk en is vrijwilliger bij de dorpskrant.

Ids Wijnja (74) uit Scharsterbrug
Wijnja is actief als vrijwilliger bij de tennisvereniging in Joure. Door zijn inspanningen is het park mooi en goed onderhouden. Hij is lid van de parkcommissie en heeft de zorg voor het onderhoud van het clubgebouw en de technische zaken. Daarnaast heeft hij zich ingezet voor de renovatie van de kantine en het meubilair.

Jan Troost (70) uit Wijckel
Troost was als vrijwilliger werkzaam bij verschillende organisaties, zoals de basketbalbond in Den Haag, het Rode Kruis Ziekenhuis in Den Haag en de kerk in Alphen a/d Rijn. Hij was ponghouder van het CDA Gaasterlân-Sleat en zat in het dagelijks bestuur van CDA Fryslân. Hij was ponghouder van de De Tsjerkesjongers en is voorzitter van de kerkraad in Wijckel.

Sabe Kracht (73) uit Joure
Kracht was actief als coördinator en later ook bestuurslid van de Stichting OWG (OnderwijsWerkGroep). Hij was bestuurslid en voorzitter van verschillende verenigingen waaronder de volleybalvereniging, de Oranjevereniging, het dorpsbelang en de dorpskrant. Hij is tot de dag van vandaag actief als secretaris van een studiefonds en als scriba van de kerk in Joure.

Tiny de Boer-Rottiné (69) uit Balk
De Boer-Rottiné was actief als vrijwilliger bij de Zendingsorganisatie Operatie Mobilisatie en bij de Zondagsschool van de Baptistengemeente in Lemmer. Ze was voorzitter van het Rode Kruis, afdeling Gaasterlân-Sleat en gemeenteraadslid bij de oude gemeente Gaasterlân-Sleat. Ze was bestuurslid van de Reumapatiëntenvereniging Súdwest-Fryslân en is nu vrijwilliger bij het verzorgingstehuis Talma Hiem in Balk.

Ridder in de orde van Oranje-Nassau
Ben Hogeterp (72) uit Joure
Hogeterp was vrijwilliger bij de kerk in Dronrijp en voorzitter van het Rypster Tsjerkekoar en het Vocaal Ensemble Cantatiblé Langweer. Hij was initiator, oprichter en voorzitter van de Stichting Joure – Laranjal do Jari. Tot de dag van vandaag is hij vrijwilliger bij de kerk in Joure en secretaris van het mannenkoor.

Fulco Stallman (55) uit Sint-Nicolaasga
Stallman was initiatiefnemer en organisator van een squashtoernooi in Baarn en een golftoernooi in Sint-Nicolaasga. Hij was lid van het hoofdbestuur van werkgeversorganisatie VNO-NCW, vrijwilliger bij de basisschool in het dorp en medeoprichter, ponghouder en voorzitter van de Stichting Water Voor Masa. Hij is sinds lange tijd actief als reserve-officier bij het Commando Landstrijdkrachten.

Lid in de officier van Oranje-Nassau:
Jan Vermaning (58) uit Joure
Vermaning was actief als voorzitter van een
sportvereniging in Heerenveen en als trainer en begeleider bij V.V. Oudehaske. Hij was initiator, vormgever en uitvoerend musicus voor het project ‘Er reed een trein naar Sobibor’ waar hij de Rachel Borzykowskipinning voor kreeg. Tot de dag van vandaag is hij trompettist bij het Noord Nederlands Orkest en is hij vrijwilliger bij de herdenking van gemeente De Fryske Marren van de Stichting Nationale Herdenking.