Lezing van Pieter Zuidema in Museum Joure


27-11-2017 JOURE – Op zondag 10 december om 15.00 uur geeft drs. Pieter Zuidema uit Amsterdam een lezing over hoe een kunstenaar uitdrukking geeft aan de tijdsbeleving. Dat op weg zijn naar ‘het einde der tijden’ houdt verband met de eeuwige wederkeer van de seizoenen, van het ontstaan van nieuwe generaties…… maar bevat een heel andere dimensie dan de tijdsbeleving die zich in mensen voltrekt.

Chagall voelt in de weergave van deze thema’s een waarachtige representant van de Europese cultuur en pretendeert niet om vanuit zijn innerlijke beleving over die grenzen -die hem vanaf zijn geboorte zijn aangereikt- heen te stappen. Voor deze lezeningen is geen opgave nodig.