Lerarentekort in speciaal onderwijs

07-02-2020 JOURE – Niet alleen in het reguliere onderwijs zijn er aanwijsbare tekorten ten aanzien van docenten, ook in het speciale onderwijs dreigen er ernstige tekorten. Ondanks dat er genoeg ruimte in de klaslokalen is, zijn er toch wachtlijsten voor leerlingen. Leerlingen blijven noodgedwongen tot wel een jaar vaker op een reguliere school.

Kinderen in het speciale onderwijs zijn tussen de 4 en 20 jaar oud. De kinderen die hier gebruik van maken hebben vaak een leerprobleem of kennen een handicap. Door tekorten zijn er veel docenten die nu extra werken en dat leerlingen soms een extra dagdeel naar huis worden gestuurd.

Voor het speciale onderwijs zou er te weinig aandacht zijn vanuit opleidingsinstituten zoals de PABO. Studenten aan de de PABO moeten vaak zelf aangeven dat ze opleiding voor speciaal onderwijs willen volgen.