Leraren tekort steeds grotere middelbare scholen


03-05-2017 JOURE – In Friesland zijn er jaarlijks zo'n 50 leraren te weinig. Het te kort zou er vooral zijn in steden of grotere dorpen. Vooral de exacte vakken kampen met te weinig leraren. Volgens de bond zijn scholen ieder jaar weer bezig om het tekort te ondervangen.

Eén van de redenen rondom het tekort zijn teruglopende cijfers van de lerarenopleidingen. Tevens hebben de scholen te maken met vergrijzing. Op basis van de inschrijvingen is de verwachting dat het probleem de komende jaren alleen maar toe zal nemen.