Lemmer knap eerste bij 1e SKS wedstrijd 2019

27-07-2019 GROU – Door een magnifieke start van het Lemsterskûtsje vandaag in Grou, pakten zij vanaf het eerste moment de eerste plaats. Grou kon pas aan het eind van de wedstrijd dichterbij komen, maar kwam nog enkele scheepslengte’s tekort. Wellicht had het te maken met de een van de bemanningsleden die overboord ging toen hij de giek niet kon houden door een windvlaag.

Opvallen waren de vele protestvlaggen die er werden gehesen. Daardoor is de definitieve uitslag ook niet bekend. Het Jouster skûtsje werd vooralsnog 7e. De uitslag voor de eerste 7 is dan ook als volgt:

1 – Lemmer
2 – Grou
3 – Stavoren
4 – Sneek
5 – Joure

6 – Huizum

7 – Drachten

8 – Heerenveen

9 – Leeuwarden

10 – Lang weer

11 – Woudsend

12 – Earnewald

13 – Drachten

14 – Akkrum