Leerlingenvervoer: Wachtruimtes onvoldoende beschut


26-11-2017 JOURE – Afgelopen week was het slecht weer en de winter is begonnen. Het ouderplatform heeft al meerdere malen aangegeven dat een aantal wachtruimtes niet voldoen aan de eisen. In één van motie's was de opdracht aan wethouder Frans Veltman om er voor te zorgen dat alle wachtruimtes voldoende beschutting hebben bij slecht weer. Ouders zijn teleurgesteld dat hun kinderen niet beschut kunnen staan wachten op de taxi.

De klankbordgroep heeft meerdere malen het punt op de agenda gezet, maar deze is door  onbekende reden meerdere malen verschoven. De klankbordgroep lijkt geen enkele meerwaarde meer te hebben nu er nog maar twee ouders als afvaardiging deelnemen. Dit is natuurlijk geen representatieve vertegenwoordiging. In veel ouders hun ogen functioneert de  klankbordgroep daarom ook niet. 

Voor veel ouders is de maat vol en roepen zij de gemeenteraad om in te grijpen in de ontstane schrijnende situatie.