Leerlingen It Haskerplak en bewoners de Flecke eten “samen” pannenkoeken

20-03-2021 JOURE – De Nationale Pannenkoekdag is normaalgesproken een smakelijk feest waar jong en oud elkaar ontmoeten. Om het ook dit jaar een goede invulling te kunnen geven, moesten creatieve oplossingen bedacht worden. De leerlingen van obs It Haskerplak en de bewoners van De Flecke zijn niet voor één gat te vangen en maakten er samen alsnog een mooie activiteit van. Op afstand, maar met een groot gevoel van saamhorigheid.

De bewoners en leerlingen hebben de afgelopen maanden regelmatig contact gehad. Na het eerste initiatief van het schrijven van brieven over de bevrijding en Corona, werd het contact van beide kanten warm gehouden. Er volgden meer brieven en kaarten, maar ook tekeningen en soms een knutselwerkje. Het was dan ook vanzelfsprekend dat zij elkaar op de Nationale pannenkoekdag opzochten. De ouderen kregen een bakpakket aangeleverd, de kinderen zorgden voor de versiering en het vertier in de vorm van zelfgemaakte filmpjes die tijdens de maaltijd aan de ouderen werden getoond.

Na de vele brieven die over en weer waren geschreven, kregen de kinderen op deze manier ook nog eens een gezicht voor de bewoners. Zij genoten zichtbaar van de vrolijke optredens van de kinderen en uiteraard een heerlijke pannenkoek!