Ledenenquête LTO Nederland over kabinetsvoorstel klimaatakkoord

11-11-2019 JOURE – Afgelopen zomer presenteerde de coalitie het kabinetsvoorstel voor een klimaatakkoord. LTO Nederland is vrijdag 8 november een digitale ledenenquête gestart over de voorstellen van het kabinet. De uitkomsten zullen eind deze maand worden gecommuniceerd.

LTO Nederland zag dat kabinetsplan als een handreiking met aanknopingspunten voor nadere uitwerking. Zo is het nog de vraag of er structureel genoeg financiële middelen worden vrijgemaakt. Bovendien is het belangrijk dat er snel duidelijkheid komt over de noodzakelijke aanpassingen van beleid, met name ruimte in regelgeving en bestendig kabinetsbeleid tot 2030.

LTO heeft steeds benadrukt dat boeren en tuinders alleen maatregelen kunnen nemen om klimaatverandering en de gevolgen daarvan in te perken als daar de juiste randvoorwaarden wat betreft beleid en financiering tegenover staan. De klimaatmaatregelen moeten haalbaar en betaalbaar zijn voor de 54.000 Nederlandse boeren en tuinders, hun ketens en de consument.

Hoewel de stikstofproblematiek de afgelopen maanden veel aandacht opeist, is het belangrijk om te inventariseren wat boeren en tuinders van de door het kabinet voorgestelde klimaatmaatregelen vinden, wat men al doet op het eigen erf, en waar men nu al tegenaan loopt. LTO Nederland is daarover in gesprek met de achterban – al tijdens de onderhandelingen, en ook nu het kabinet een politiek akkoord heeft gepresenteerd. De digitale ledenenquête is daar een onderdeel van.