Leden Adviescommissies Kunst en Musea benoemd

12-02-2020 JOURE – Musea en kunstorganisaties kunnen tussen 18 februari en 1 april een plan indienen om in aanmerking te komen voor vierjarige provinciale financiering voor de periode 2021-2024. Voor musea is 16.677.600 euro beschikbaar, voor kunst 13.400.000 euro. Een onafhankelijke adviescommissie adviseert de provincie wie in aanmerking komt voor subsidie.

In de Adviescommissie Musea zitten:

  • Minke Schat (voorzitter)
  • Stan Petrusa
  • Jan Folkerts

De Adviescommissie Kunst bestaat uit:

  • Martijn Kramers (voorzitter)
  • Ankie Boomstra
  • Dirk de Bruin
  • Jos Schuring
  • Maaike van den Hoek
  • Annet Andriessen

Beide commissies hanteren de toetsingskaders voor Musea en Kunst zoals vastgesteld bij de behandeling van de beleidsnota Nij Poadium. Het reglement van de adviescommissies beschrijft onder meer de werkwijze van de commissies en wijze van benoemen van de leden. Ook staat hierin dat de commissie bij de beoordeling en rangschikking rekening houdt met de omvang van de aanvragende organisatie. Het mandaat voor uiteindelijke besluitvorming, op basis van de uitgebrachte adviezen, ligt bij Gedeputeerde Staten.

Aanvraag indienen
De regeling Musea en Kunst is opgesteld zodat organisaties hun aanvraag kunnen indienen op basis van duidelijke kaders en voorwaarden. Vanaf 18 februari staat meer informatie op www.fryslan.frl/subsidies. Vragen zijn welkom via cultuur@fryslan.frl. Voor de zomer van 2020 weten de aanvragers of de aanvraag voor 4 jaar gehonoreerd is of niet.