Lasten van provincies 11 procent lager dan in 2015

16-03-2019 JOURE – De lasten van alle provincies tezamen zijn in de jaren 2016-2019 teruggelopen met 11 procent. De voornaamste oorzaak is de overheveling van de taak ‘jeugdzorg’ naar de gemeenten. De baten liepen in dezelfde periode nog iets sterker terug, met 16 procent. Drenthe en Flevoland zijn de enige provincies waar zowel de lasten als de baten opliepen. In Gelderland namen de uitgaven met bijna 37 procent af. Regionale bereikbaarheid is in alle provincies de grootste uitgavenpost in 2019. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe provinciale begrotingscijfers over 2019, begrotingen van 2018 en realisatiecijfers over eerdere jaren.

Alle provincies besteden in 2019 volgens hun begrotingen meer dan er binnenkomt. Dit was in 2018 ook het geval. Het verschil betalen de provincies uit hun reserves. Friesland teert het meest in op het eigen vermogen, bijna 100 miljoen. In Zeeland bedraagt het tekort net iets meer dan één miljoen euro. De reserves van de provincies variëren van iets meer dan 300 miljoen euro in Flevoland tot 4,7 miljard euro in Gelderland (volgens de realisatie 2017).