Landschapselementen en eco-regelingen

23-05-2023 JOURE – Het Wetterskip krijgt soms vragen van agrariërs of zij onderhouds- of schouwpaden en watergangen mogen intekenen voor basispremie, landschapselement of opgeven voor de  eco-regelingen. Hoe zit dat bij het Wetterskip?

Onderhoudszones hoofdwatergangen
Het Wetterskip heeft vrijwel geen onderhouds- of schouwpaden in eigendom. Dit verschilt met andere waterschappen die dat vaak wel hebben. Het Wetterskip heeft beschermingszones met een breedte van 5 meter langs hoofdwateren aangewezen. Deze beschermingszones liggen op het eigendom van derden en mag het Wetterskip gebruiken voor het beheer en onderhoud van de hoofdwatergangen. Dit is geregeld in de waterschapsverordening of Keur en de legger.

Jouw eigendom (grond) kun je vanzelfsprekend opgeven voor de basispremie, landschapselement of eco-regeling. Watergangen kun je alleen opgeven als landschapselement als deze bij jou in eigendom en beheer zijn. De hoofdwatergangen zijn over het algemeen bij het Wetterskip in beheer en eigendom. Deze kun je niet opgeven. Voor informatie over de opgave voor de eco-regelingen verwijst het Wetterskip je naar de website van het RVO. (externe website)

Leggerkaart
Informatie over wie onderhoudsplichtig is voor een watergang en wat die onderhoudsplicht inhoudt, staat in de legger. Dit is een digitale kaart.