Landelijke stakingsdag Woondiensten 27 maart


06-03-2018 JOURE – Op dinsdag 27 maart 2018 vindt de landelijke stakingsdag Woondiensten plaats. corporatiemedewerkers uit het gehele land komen dan bij elkaar in het Beatrix theater in Utrecht. Noteer 27 maart vast in je agenda. Nadere informatie volgt.

Medewerkers verdienen een goede cao

Vakbonden hechten aan een cao die recht doet aan de inzet en betrokkenheid van medewerkers. Een cao die ook voor nieuwe medewerkers voldoende aantrekkingskracht bezit. Vakbonden en corporatiemedewerkers eisen een loonsverhoging van 2% over 2017 en in totaal 3,5% over 2018. Daarnaast vinden vakbonden dat werkgevers veel meer maatregelen moeten nemen om de werkdruk van medewerkers te verlagen. Ook hebben vakbonden een generatiepact-regeling voorgesteld waardoor oudere werknemers minder gaan werken ten gunste van jonge, nieuwe collega’s.

Voorstellen Aedes persen de cao uit
Werkgevers bieden medewerkers over 2017 helemaal geen loonsverhoging en over 2018 slechts 1,5% structureel. Dit is onder inflatie en leidt tot koopkrachtverlies. Werkgevers bieden nieuwe medewerkers in de sector een veel lager loon dan degenen die er nu al werken. Tegelijkertijd willen zij de loonschalen van managers juist flink verhogen. Vakbonden zijn van mening dat dit alles leidt tot een driedeling op de werkvloer, hogere inkomens versus lagere inkomens én oud versus nieuw.

Ludieke acties in de regio van start gegaan
Tot 27 maart zitten de corporatiemedewerkers niet stil. De corporatiemedewerkers komen in beweging. In regio Noord zijn binnen de corporaties op tal van plaatsen kistjes citroenen aangeboden aan het managementteam. Medewerkers deden dit gezamenlijk, een prima manier om in gesprek met de bestuurder te komen. Veel bestuurders staan helemaal niet achter de plannen van Aedes.

Wat vindt jouw bestuurder van de plannen van Aedes? Er vinden kantinebijeenkomsten plaats om iedereen te informeren over de negatieve plannen van Aedes, Er vinden ook spontane acties plaats. Het fruit op de balie wordt vervangen door citroenen. Medewerkers dragen een eigen actieshirt of dragen zwarte kleding. Wil je weten wat er in de regio gebeurt, neem dan contact op met de regionale actiecoördinatoren.