Landelijke ophokplicht na uitbraak vogelgriep


09-12-2017 JOURE – Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft een landelijke ophokplicht voor pluimvee ingesteld nadat in Biddinghuizen in gemeente Dronten bij een bedrijf met vleeseenden vogelgriep van het type H5 vastgesteld. Het gaat vermoedelijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 16.000 vleeseenden. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf in Biddinghuizen liggen 4 andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. In de 10 kilometerzone rondom dit bedrijf liggen 23 pluimveebedrijven. Schouten heeft per direct een vervoersverbod voor pluimvee afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het besmette bedrijf in Biddinghuizen. Een vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, maar ook op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.

Ophokplicht voor commerciële pluimveebedrijven
Omdat er sprake is van een hoogpathogene variant is voor heel Nederland een ophokplicht ingesteld. Dit geldt voor alle commerciële bedrijven die vogels houden die bestemd zijn voor de productie van vlees, eieren of andere producten. De ophokplicht geldt ook voor bedrijven die vogels fokken die in het wild worden uitgezet. De maatregel is uit voorzorg genomen om de kans op verdere besmetting te verkleinen. Het bestaande hygiëneprotocol voor bezoekers om commerciële pluimveebedrijven te bezoeken wordt uitgebreid. Dit betekent onder andere dat bezoekers alleen nog de stal of erf mogen betreden na het nemen van strenge hygiënemaatregelen.

Afschermplicht
Dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels zijn verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen zodat deze dieren niet in contact komen met wilde watervogels en hun uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden of in een ren onder te brengen. De dierentuinen en kinderboerderijen kunnen wel bezocht worden. Verder is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van sierpluimvee en watervogels.

Eenden- en kalkoenenbedrijven
Voor eenden- en kalkoenenbedrijven gelden enkele extra maatregelen. Deze gaan per direct in. Ten eerste moeten eendenbedrijven een hygiëneprotocol naleven voor strooisel, waaronder het afdekken van de strooiselopslag en het schoonmaken van het materieel dat wordt gebruikt om het strooisel de stal in te brengen. Ten tweede mogen eenden of kalkoenen alleen worden vervoerd nadat zij onderzocht zijn door een dierenarts. Verder mogen transporten van of naar deze bedrijven alleen rechtstreeks plaatsvinden.