Landelijke Kustdag

05-09-2019 JOURE – Op donderdag 19 september aanstaande organiseren provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân de Landelijke Kustdag. De Landelijke Kustdag stimuleert de samenwerking én informatie-uitwisseling tussen overheden en instanties langs de hele Nederlandse kustlijn.

Thema Landelijke Kustdag: Integrale Samenwerking
Tijdens het ochtendprogramma wordt, onder andere, het Kennisprogramma Zeespiegelstijging gelanceerd. Het Kennisprogramma Zeespiegelstijging (KP ZSS) levert input voor de volgende herijking van de voorkeurstrategieën in het Deltaprogramma in 2026. Moeten we onze strategieën aanpassen? En hoe kunnen we hierover zo goed mogelijk besluiten, rekening houdend met alle onzekerheden?

Daarnaast zijn er presentaties over de Integrale Samenwerking in het Waddengebied. Tijdens de lunch presenteren diverse projecten en ondernemers zich tijdens de informatiemarkt. De middag staat in het teken van varen langs de Friese Waddenkust.

Meer informatie over deze dag? Of een aanmeldingsformulier ontvangen? Stuur dan een mail naar secretariaatwaddenkust@fryslan.frl