Landelijk investeringsfonds geeft Fryslân kansen

18-09-2019 LEEUWARDEN – De provincie reageert positief op de Troonrede en de Miljoenennota. Die bieden veel aanknopingspunten. De regering zet in op plannen die de leefbaarheid van het platteland versterken en economische kansen benutten.

Er komt een investeringsfonds voor kennis, infrastructuur en innovatie dat de economie moet versterken. Fryslân ziet hier kansen voor het verbeteren van de bereikbaarheid, met een snellere spoorverbinding met de Randstad.

Het leven wordt bepaald door veel meer dan alleen statistische cijfers, zo sprak ook de Koning in de troonrede. Gedeputeerde Sander de Rouwe: “Dit is in lijn met ons bestuursakkoord met brede welvaart als thema. Een weg die we met het Rijk graag samen willen bewandelen. Het investeringsfonds biedt kansen voor een toekomstbestendige economie, een circulaire economie. Zet de sterke sectoren in de regio centraal, voor Fryslân: melk en water. Daar zijn we sterk in en uniek.”

“Schone lucht en nieuwe vormen van energie kunnen hand in hand gaan met duurzame landbouw, schone mobiliteit en kansen voor een innovatief bedrijfsleven,” stelde de Koning in de Troonrede. Allemaal punten waarbij Fryslân een voortrekkersrol wil nemen.

Ook onze energievoorziening vraagt om een toekomstbestendige transitie. Het klimaatakkoord dat daarvoor in de maak is, geeft daar richting aan. Haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar zijn criteria die de gezamenlijke provincies van belang vinden. De rekening voor de maatregelen moet eerlijk verdeeld worden, zo klonk in de troonrede. Fryslân vraagt aandacht voor evenredigheid, doelmatigheid en draagvlak. De komst van een warmtefonds sluit mooi aan op de inzet in onze provincie.

Het versterken van de leefbaarheid van het platteland kan op bijval rekenen. Dit sluit aan bij de plannen in het Bestuursakkoord om dorpen een sterke positie te geven en initiatieven van onderop te stimuleren. Dit kabinet heeft daarmee oog voor de regio, en de ruimte en mogelijkheden die de regio biedt. Fryslân kan hierin voor heel Nederland van betekenis zijn.