Landbouw Collectief vestigt hoop op Tweede Kamer

17-02-2020 JOURE – Donderdag 20 februari debatteert de Tweede Kamer over het stikstofbeleid. Dat is exact drie maanden nadat het Landbouw Collectief het plan ‘Uit de gecreëerde stikstofimpasse’ presenteerde. De 13 organisaties van het Landbouw Collectief roepen de Tweede Kamer op om dit plan te omarmen. De voorgestelde oplossingen zijn volgens het collectief veel goedkoper en vele malen effectiever dan de uitkoop en krimp waar het kabinet enkele honderden miljoenen voor uit wil trekken, bovenop de eerder voorgestelde maatregelen van eiwitarm voeren en beperken van de maximale snelheid tot 100 kilometer per uur.

De door het Landbouw Collectief voorgestelde maatregelen kunnen al in 2020 een besparing opleveren van omgerekend 15 mol stikstof per hectare per jaar. Dat is ruim 3 keer zoveel als de maatregelen die het kabinet voorstelt. De onderhandelingen tussen het kabinet en de landbouwvertegenwoordigers verlopen moeizaam. Het Landbouw Collectief roept de Tweede Kamer op het kabinet aan te sporen om het boerenplan op te pakken en daarmee aan de slag te gaan.

In december heeft regering met de Spoedwet Aanpak Stikstof de mogelijkheid gecreëerd om dwingend maatregelen op te leggen, bijvoorbeeld op het gebied van voer. Het Landbouw Collectief vindt dat de overheid nooit tot in detail mag voorschrijven wat wanneer aan een koe, varken of kip gevoerd moet worden. Als de overheid heldere doelen stelt en ruimte biedt – zowel in geld als beleid – kunnen ondernemers aan de slag op een manier die het beste past bij hun bedrijf en de omgeving. Dat vergroot het draagvlak, benut de kennis en kunde van de individuele boer en komt het resultaat ten goede.

Het Landbouw Collectief heeft aanwijzingen, dat ingrijpende maatregelen zoals opkoop en verplaatsing van bedrijven nauwelijks effect hebben op de neerslag van stikstof in Natura 2000-gebieden. Ook lijkt het aandeel van de landbouw in de depositie op deze gebieden veel lager dan tot nu wordt gesteld. Dat leiden de landbouworganisaties af uit de externe analyse van de stikstof data en modellen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu die Stichting Mesdag Zuivelfonds heeft laten uitvoeren en waarvan de uitkomsten op 20 februari worden gepresenteerd.