Landbouw Collectief verrast door inhoud van Spoedaanpak Stikstof

14-01-2020 JOURE – Het Landbouw Collectief is verontwaardigd dat minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de Spoedaanpak Stikstof Bouw en Infrastructuur ter consultatie heeft gelegd zonder dat daar enig overleg over heeft plaatsgevonden met vertegenwoordigers uit de landbouw. Volgens de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) zijn onderdelen in de spoedaanpak voor de bouw strijdig met het plan van het Landbouw Collectief en de afspraken die zijn gemaakt tijdens het laatste Catshuisoverleg van minister Schouten, premier Rutte en vertegenwoordigers van het Landbouw Collectief.

De POV stelt dat de veehouderij met de voorgestelde aanpak nergens profiteert van de vrijkomende ruimte voor stikstofemissie. Daarnaast wordt ook de extra 60 miljoen euro voor sanering van de varkenshouderij opgenomen als maatregel. Daartoe werd door het kabinet besloten na de uitspraak in de Urgenda-zaak.

De POV is verbolgen over het feit dat de emissiebeperking die hiermee wordt gerealiseerd wordt afgenomen van de varkenshouderij. Vanuit het Landbouw Collectief is hierover inbreng geleverd bij de consultatie. Daarnaast heeft het collectief een brief gestuurd naar minister Schouten. De POV overweegt zelf een juridische procedure om de ammoniakruimte van stoppende bedrijven voor de sector te behouden. Het landelijk bestuur van de varkenshoudersorganisatie zal daar in de loop van deze maand een besluit over nemen.