Lagere waarde betalingsrechten in 2018 en 2019


06-02-2018 JOURE – Agrarisch ondernemers die betalingsrechten in eigendom of in gebruik hebben moeten er rekening mee houden met met een verlaging van de waarde van de betalingsrechten in 2018 en 2019 omdat er voor deze jaren minder budget beschikbaar is. Een deel van het budget voor de directe betalingen uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) wordt overgeheveld naar de subsidie Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer en de Tegemoetkoming premie brede weersverzekering.
Voor de directe betalingen binnen het GLB is dus minder budget beschikbaar. Deze budgetwijziging is in juli 2017 besloten door de toenmalige staatssecretaris Van Dam. De waarde van de betalingsrechten voor 2018 en 2019 gaat dalen met 4 tot 4,5%. Dit is ten opzichte van de waarde zoals die eerst was vastgesteld voor 2018 en 2019.

De waarde van betalingsrechten op dit moment voor 2018 en 2019 kunnen ondernemers vinden op mijn.rvo.nl in Mijn dossier bij Registraties Betalingsrechten. Na 30 juni 2018 berekent de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) de exacte nieuwe waarde van de betalingsrechten. Iedere ondernemer ontvangt dan een beslissingsbrief van RVO.nl over de nieuwe waarden voor 2018 en 2019.