Lage opbrengst leidt tot een goed financieel jaar voor HZPC

07-03-2019 JOURE – Een groot deel van de verkopen van de pootaardappelen van HZPC Holland, maar ook van haar zusterbedrijven in Europa, zijn gerealiseerd. Daardoor kan HZPC Holding de te verwachten winst over het boekjaar 2018/2019 inschatten. HZPC Holding behaalt over 2018/2019 in tonnen een lagere omzet dan vorig jaar, maar dit leidt mogelijk wel tot een recordomzet voor het handelsbedrijf. Een hogere omzet met daarbij een hoger bedrijfsresultaat is volledig in lijn met de strategische doelstellingen. HZPC Holding denkt een winst na belasting te realiseren die aanzienlijk hoger uitvalt dan gerealiseerd over het boekjaar 2017/2018.

HZPC Holland heeft de prognoseprijs voor oogst 2018 vastgesteld en verwacht de Nederlandse pootgoedtelers een prijs van 41 euro per 100 kilo te betalen. De HZPC-prognoseprijs is gemiddeld over alle rassen en kwaliteiten in potermaat klasse S tot en met A in poolverband geteeld; exclusief btw; en vóór afdracht van de kwekerslicentie door de pootgoedteler. Deze prognoseprijs van 2018 leidt voor de gemiddelde teler tot de op één na hoogste financiële hectareopbrengst uit de geschiedenis van HZPC. Alleen oogst 2010 gaf gemiddeld een 2% hogere financiële hectareopbrengst. De droogte in 2018 heeft een grote invloed gehad op de opbrengst in de pootgoedteelt. Dit leidt tot grote verschillen in financiële opbrengsten tussen gebieden en tussen individuele pootgoedbedrijven.

Zomer 2018 heeft geleid tot een oogst met een bijzonder lage gewichtsopbrengst. Gemiddeld over het gehele areaal voor HZPC in Nederland, lag de opbrengst 18% lager dan het voorgaande jaar en ook zoveel lager dan de meerjarig gemiddelde opbrengst. De droogte tijdens het groeiseizoen is hier de oorzaak van. De gemiddelde opbrengst komt uit op 33,5 ton per hectare inclusief de bovenmaten. De opbrengsten per hectare wisselen bijzonder sterk per gebied of zelfs per perceel.

De bovenmaten worden dit jaar, meer dan gebruikelijk, ook als pootaardappelen afgezet. HZPC Holland betaalt telers daar 23 euro per 100 kilogram voor. De pootaardappelmaten worden uitbetaald volgens één poolsysteem voor alle rassen. De uitbetalingsprijs van de individuele rassen wordt niet direct gerelateerd aan de verkoopprijs van een ras. Wel is de uitbetalingsprijs gerelateerd aan de moeilijkheidsgraad van dat ras in de pootgoedteelt en aan de gemiddelde opbrengst van dat ras ten opzichte van de andere rassen.